TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

„Na radosne, pełne nadziei, ale także trudne sprawy Kościoła patrzymy oczami Jezusa Miłosiernego, który na przełomie tysiącleci przypomniał nam przez św. Siostrę Faustynę, że Boże miłosierdzie jest niezawodnym źródłem nadziei dla całego świata” – zapewnili Ojca Świętego Benedykta XVI wierni uczestniczący w uroczystych obchodach 15. Rocznicy pobytu Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach. Telegram do Ojca Świętego został odczytany przez bp. Jana Zająca 7 czerwca, na zakończenie Mszy św.

Ojciec Święty Jan Paweł II nawiedził Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 7 czerwca 1997 roku.

Uroczystości rozpoczęły się o 17.00 Mszą św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Łagiewnikach. Po nabożeństwie odbyła się procesja eucharystyczna do kaplicy klasztornej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Tam uczestnicy uroczystości zatrzymali się przy tronie papieskim, gdzie znajduje się obraz Jana Pawła II z 1997 r. Po odśpiewaniu „Te Deum” bp Jan Zając odprawił Mszę św., po której została odczytana treść telegramu, jaki uczestnicy uroczystości wyślą do Ojca Świętego Benedykta XVI z zapewnieniem o nieustannej modlitwie w zawierzeniu Piotrowego posługiwania Panu Jezusowi Miłosiernemu.
Nadawcy przesłania do Ojca Świętego przypomnieli słowa Jana Pawła II, które wygłosił w kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w 1997 roku: „Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga”. „Niech ta miłość łaskawa, współczująca i podnosząca człowieka ku wyżynom świętości, będzie dla Umiłowanego Ojca Świętego źródłem duchowej siły w dalszej posłudze miłosierdzia dla całego świata, który tak łatwo zapomina o Bogu i Jego mądrości, a zarazem w głębi serca tęskni za prawdą, głębszym sensem życia oraz prawdziwą miłością” – brzmią słowa telegramu.
Później zgromadzeni w kaplicy wysłuchali przemówienia Jana Pawła II z 1997 roku. Modlitewne czuwanie dziękczynne zakończy się Apelem Jasnogórskim.
W 1997 roku Ojciec Święty modlił się w klasztornej kaplicy św. Józefa przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie – wówczas jeszcze błogosławionej – Siostry Faustyny. Wygłosił także krótkie przemówienie, w którym podkreślał znaczenie Bożego miłosierdzia dla ludzi, społeczeństw i Kościoła przełomu tysiącleci. Papież oglądał i podpisał makietę mającej powstać bazyliki Miłosierdzia Bożego i poświęcił kamień węgielny pod budowę tej świątyni. VI pielgrzymka Jana Pawła II do Polski przebiegała pod hasłem „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki” (Hbr 13, 8). Było to również hasło 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbywał się we Wrocławiu i który był powodem wizyty Ojca Świętego w ojczyźnie. Papież wziął także udział w europejskich obchodach tysiąclecia śmierci św. Wojciecha w Gnieźnie oraz 600-lecia utworzenia Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W czasie swojego pobytu kanonizował bł. królową Jadwigę Andegaweńską i bł. Jana z Dukli oraz beatyfikował matkę Bernardynę Jabłońską i matkę Marię Karłowską.