Ks. bp Jan Szkodoń, który przewodniczył Mszy św. o godz. 16.30 (12.04.2015), podziękował pielgrzymom, którzy na tegoroczne święto przybyli do Sanktuarium w Łagiewnikach i gorliwie modlili się o miłosierdzie dla siebie samych i dla świata.

– Jesteśmy tu, aby przeżyć na nowo tajemnicę Boga Trójjedynego. Tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Bóg okazał swoje miłosierdzie przez to, że dał nam Syna. W szczególny sposób okazał to w męce i śmierci krzyżowej wcielonego Syna Jezusa Chrystusa – powiedział biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej.
Kaznodzieja apelował do pielgrzymów, aby przeżyli dziś obecność miłosiernego Boga, Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. - Obraz Pana Jezusa Miłosiernego mówi nam o krzyżu. Mówi nam o ranach na rękach, nogach i w boku. Mówi nam o przebitym sercu. Mówi o krwi i wodzie, która wypłynęła z boku Chrystusa. Mówi nam o Chrystusie Zmartwychwstałym, który nam daje nową nadzieję – powiedział ks. bp Szkodoń, dodając: - Jesteśmy tu, aby za św. Tomaszem powiedzieć: Pan mój i Bóg mój.

mp