TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Tylko człowiek z czystym i pięknym sercem może doświadczyć miłosierdzia – mówił dziś (12.04.2015) w czasie Mszy św. o. bp Damian Muskus, który przewodniczył Eucharystii o godz. 12.30.

Biskup przypomniał, że obecne Święto Miłosierdzia jest szczególne. - Trzydzieści lat temu ks. kard. Macharski wpisał je do kalendarza liturgicznego Kościoła krakowskiego, 10 lat później uczynił to Episkopat Polski, a w kwietniu 2010 roku Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił to święto dla całego Kościoła – mówił i zaznaczał od razu, że nie najważniejsze jest jednak wspominanie okrągłych rocznic. - Musimy sięgać do czasów Wieczernika, gdzie Pan Jezus po swoim Zmartwychwstaniu nawiedził swoich uczniów i powiedział do nich: „Pokój Wam” - wyjaśnił.

Zwracając się do uczestników Mszy św. kaznodzieja prosił o to, by składali Panu Bogu dziękczynienie za wielkich świadków miłosierdzia – za św. siostrę Faustynę i św. Jana Pawła II. - Dziękujmy za to, że w mistycznych objawieniach Pan Bóg dał im wskazania co mają robić, by iskra miłosierdzia okrążała świat. Dziękujmy za to miejsce kultu, tak chętnie odwiedzane przez miliony pielgrzymów. Za to miejsce, gdzie odbudowuje się ufność w Boże Miłosierdzie – mówił.

Kończąc homilię o. bp Muskus wyraził nadzieję, że ta świątynia nadal będzie świadkiem bardzo licznych nawróceń, pojednania i darowania kar, na „które zasługujemy odwracając się od miłości Bożej”.

mp