Ks. prof. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przewodniczył Mszy św. o godz. 6:00 (12.04.2015) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Licznie zgromadzonych pielgrzymów przywitał na początku Eucharystii ks. bp Jan Zając, kustosz honorowy Sanktuarium.

W homilii ks. prof. Zyzak mówił: - Chrystus odsłania nam tajemnicę Bożej miłości miłosiernej ukazując swój przebity bok, przebite serce i ukazując dłonie. Zupełnie jak na obrazie Miłosierdzia „Jezu, ufam Tobie”. W Chrystusie zmartwychwstałym objawia się miłość miłosierna Boga.
Kaznodzieja podkreślił, że trzeba, aby nasze serca i dłonie stawały się coraz bardziej miłosierne. - Takie miłosierne dłonie pokazywał nam zawsze św. Jan Paweł II, którego dziesiątą rocznicę odejścia do Domu Ojca właśnie wspominamy – mówił.

Ks. prof. Zyzak podkreślił, że trzeba dziś nam sobie postawić pytanie, jak wyglądają nasze dłonie: czy są czyste, hojne, spokojne i czułe, czy może brudne i brutalne. - Trzeba nam w naszym życiu doświadczyć głębi Bożego Miłosierdzia, które najpełniej ukazuje się w Sakramencie Pojednania. Trzeba doświadczyć, aby je dalej okazywać i przekazywać. Módlmy się o to , aby to doświadczenie Bożego Serca, Bożej Miłości stało się dla nas motywem, by nasze dłonie były coraz bardziej miłosierne – mówił.

mp