TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Ogłoszenia

W wigilię Święta Miłosierdzia – o godz. 20.00 w Bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach zostanie odprawione nabożeństwo Droga Miłosierdzia. Transmisję przeprowadzi TVP 3 (pasmo ogólnopolskie).

„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” /Dz. 299/ - mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny w jednym z objawień. Święto Miłosierdzia jest wydarzeniem, które zawsze gromadziło w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach rzesze wiernych.

Dzięki współpracy z "Filmy, które zmieniają życie", Fundacja Świętego Michała Archanioła oraz Fundacja MISERICORDIA 10-11 kwietnia 2021 roku udostępnia Wam całkowicie BEZPŁATNIE 3 filmy oraz materiały dodatkowe.

- Życie wieczne zaczyna się w chwili, w której człowiek poznaje prawdziwego Boga i Jego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, posłanego na świat i do świata - mówił abp Marek Jędraszewski w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

„Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!”. W imieniu wszystkich tworzących Wspólnotę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach: Kapłanów, Sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz wszystkich Pracowników i Wolontariuszy zaangażowanych przy naszym Sanktuarium życzymy, aby zmartwychwstały Pan Jezus stanął przed każdym z Was ze słowami „Pokój Wam!”. Niech przyniesie miłość, szczęście, radość, abyście w każdej sytuacji życiowej mogli z pokojem serca popatrzeć w Jego miłosierne oczy i odpowiedzieć Mu z wiarą i ufnością: „Jezu, ufam Tobie!”.