TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Ogłoszenia

W związku z organizacją jubileuszowej wystawy na 10-lecie konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia przez Jana Pawła II (17-19.08.2012) zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich, którzy uczestniczyli w tym wielkim wydarzeniu lub byli świadkami przygotowań do niego i posiadają fotografie z tego czasu, o udostępnienie ich organizatorom ekspozycji.

• Wspominając dziś piękną postać św. Brata Alberta Chmielowskiego chcemy od niego uczyć się postawy szacunku wobec każdego człowieka, który jest dzieckiem Boga i naszym bratem. Na Godzinę Miłosierdzia przybędą do Bazyliki liczne wspólnoty z całej Archidiecezji Krakowskiej, zaangażowane w dzieło Nowej Ewangelizacji. Uroczystej Mszy świętej o godz. 15.20 będzie przewodniczył Ks. Biskup Grzegorz Ryś.

• W atmosferze sportowych zmagań uświadamiamy sobie, że ważne są nie tylko doraźne zwycięstwa, ale nade wszystko troska o wieczne zbawienie. Stąd św. Paweł Apostoł przypomina nam, że „niewielkie utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie”.

„Na radosne, pełne nadziei, ale także trudne sprawy Kościoła patrzymy oczami Jezusa Miłosiernego, który na przełomie tysiącleci przypomniał nam przez św. Siostrę Faustynę, że Boże miłosierdzie jest niezawodnym źródłem nadziei dla całego świata” – zapewnili Ojca Świętego Benedykta XVI wierni uczestniczący w uroczystych obchodach 15. Rocznicy pobytu Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach. Telegram do Ojca Świętego został odczytany przez bp. Jana Zająca 7 czerwca, na zakończenie Mszy św.