TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Ogłoszenia

8 września 2012 roku po raz dziesiąty odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Wraz z bł. Anielą Salawą oraz św. Piotrem Klawerem, których wspominamy dziś w liturgii, pragniemy wypraszać potrzebne łaski dla wszystkich rodzin, które już po raz XX pielgrzymują do Kalwarii Zebrzydowskiej.

22 września 2012 roku odbędzie się VI Ogólnopolska Pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach.

Rozpoczynający się nowy rok szkolny i katechetyczny jest dla każdej szkoły oraz rodziny wezwaniem do pokornego błagania o dary Ducha Świętego, by żaden z talentów, jakimi dysponuje młode pokolenie, nie został zmarnowany.

W piątek (31. VIII.) przypada rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku, w których robotnicy upomnieli się o podstawowe prawa oraz poszanowanie ludzkiej godności. Jest to ustanowiony przez Sejm RP Dzień Solidarności i Wolności. Msza święta dla chorych transmitowana z kaplicy klasztornej przez TV Kraków o godz. 17.