TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w Nabożeństwach Różańcowych, które będą odprawiane przez cały październik w kaplicy klasztornej codziennie o godz. 1900, zaś w I piątek oraz niedziele i święta o godz. 1830.

W dniach 14-17 września 2012 roku przedstawiciele Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach wzięli udział w I edycji Międzynarodowej Wystawy Dziedzictwa, Dóbr i Podróży Religijnych w hiszpańskiej Walencji.

Młodzi, którzy wzięli udział w III Spotkaniu Międzynarodowym „Młodzi europejczycy dla świata bez przemocy”, zorganizowanym przez Wspólnotę Sant’Egidio w Krakowie i Auschwitz, zostali przyjęci przez arcybiskupa Krakowa, kardynała Stanisława Dziwisza. To szczególnie serdeczne spotkanie odbyło się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Wraz ze św. Ojcem Pio z Pietrelciny, którego dziś wspominamy, chcemy prosić Boga, by kończący się Tydzień Wychowania przyniósł błogosławione owoce dla dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców. Sam Jezus poucza nas dzisiaj: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje”.

„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” – te słowa Mistrza z Nazaretu są dla nas wymownym wezwaniem na początku tegorocznego Tygodnia Wychowania, który przeżywamy pod hasłem: Kościół domem życia, wiary i miłości. Dziś przypada również Niedziela Środków Społecznego Przekazu.