Az irgalmasságban gazdag Istennek szánt élő emlékmű II. János Pál pontifikátusáért

II. János Pál Szenatya 2005. március 31-én aláírt egy levelet, melyet felolvasásra szánt az isteni Irgalmasság vasárnapján a łagiewniki kegyhelyen. A levélben az alábbi állt: " Örülök, hogyezen a vasárnapon a kegyhelyne megkezdődik a Kegszentebb Szentség Örökimádása. Az Úr eucharisztikus jelenléténél semmi más nem testesíti meg jobban az irgalmasság művét, amely  a Kereszt és a Feltámadás révén hajtatott végre".

Ezért mindenkit arra kérünk, hogy az Eucjaristia Évében, és Szent Fausztina születésének 100. évfordulója alkalmából gyakoroljátok az  örökimádást, azaz a nap 24 órájában, és az év minden napján (kivéve Nagypénteket) élő emlékmű formájában fejezzétek ki hálátokat az orgalmasságban gazdag Istennek II. János Pál pápa pontifikátusáért.  Az imár való készenlétet jelezni lehet az  Isteni Irgalmasság kegyhelyen személyesen, telefonon, vagy  interneten. 

Hangsúlyozott módon fordulunk a fiatalokhoz, akik oly közel állnak a Szentatyához.  Az Eucharisztikus Krisztus melletti jelenlétünk tegyen minket az irgalmasság igazi szemtanúivá, és újíítsa meg az egész földet!

Az Isteni Irgalmasság Kegyhely Őrzője