A Krakkó Łagiewniki Irgalmasság Anyja Nővéreinek kongregációja Aleksander Lubomirski herceg alapítványként jött létre, aki Albin Dunajewski bíborosra bízott egy nagy jótékonysági alapot, amelyből 1889-ben a Krakkó melletti Łagiewniki nevű faluban megvettek néhány hektárnyi területet, ahol felépítettek egy menedékhelyet morálisan bukott lányok számára, valamint egy kápolnát és zárdát az Irgalmasság Anyja Nővérei számára. Az egész területet kőkerítéssel vették körbe és Szent József tiszteletére Józefównak nevezték, akinek köszönhetően az alapítvány létrejött a nővérek szerin tt.

 1891. augusztus 20-án Albin Dunajewski bíboros felszentelte a Szent József Kápolnát és az Irgalmassági Ház nevű, morális megújulást igénylő nők számára felépített zárda nagyobbik szárnyát. Ott a nővérek nevelési munkát végeztek, amelyet kezdettől fogva emberi személy becsületén, a keresztény értékek ápolásán, és elsősorban az irgalmas Istenbe vetett hitre alapoztak. Továbbá fontos szerepet kapott a szakmai munkára és a társadalom szempontjából becsületes életre való felkészítés. A zárdai nevelésben a munka is fontos szerepet kapott, amely a nővérek és tanítványok megélhetési forrását is jelentette. A łagiewniki Irgalmassági Házban nővérek vezetése alatt fehér és színes hímző, szővő, könyvkötészeti műhely és mosoda működött, kertészetet és mezőgazdálkodást is tanítotak.

 Az ún.Irgalmassági Házban folyó, lányokat és mély morális felújítást igénylő nőket érintő nevelési munka az intézmény működésének kezdetétől 1962-ig folyt, amikor az állam elvette a rendtől mind a nevelő otthont, mind a terület nagyobb részét. Úgy 1962-től a rend a zárdai épület csak egy szárnyával, kapolnával, kert egy részével és temetővel rendelkezett.

Pár évvel később (1969-ben) a zárdában tartózkodó nővérek létrehozták a Forrás nevű, nyílt központot a társadalomba beilleszkedni képtelen fiatalság számára, amely 1991-g működött.

1989-ben az állam visszaadta a rend részére a nevelőotthont, amelynek a mai neve Ifjúsági Nevelőotthon. Jelenleg az otthonban benlakásos iskola, valamint 3 középiskola működik: gimázium, fodrászati és szakács szakiskola 15-18 éves, segítséget és morális felújítást igénylő lányoknak.

A Krakkó-Łagiewniki zárdában, a létrehozásától kezdve, konkrétan 1893 -tól, rövid szünettel, a mai napig noviciátus isműködik. A kér évesnoviciátusban  a nővérek új nemzedéke fekészül a az apácai életre és az apostoli munka elvégzéséhez.