TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Bazylika Bożego Miłosierdzia w Krakowie jest miejscem wyjątkowym na mapie kościołów świata. Mimo dopiero 15-tu lat od jej konsekracji, była już miejscem dwóch papieskich liturgii pod przewodnictwem św. Jana Pawła II oraz Benedykta XVI oraz posługi w konfesjonale Papieża Franciszka, beatyfikacji dwóch Sług Bożych Zofii Czeskiej i Małgorzaty Szewczyk. Odbywało się w niej wiele międzynarodowych kongresów, gromadzących rzesze wiernych z całego świata. Każdego miesiąca transmitowane są z niej Msze Święte przez Telewizję Polską, a codziennie przez TV Miłosierdzie. Na przestrzeni roku przybywa do niej ponad dwa miliony pielgrzymów.

projekt - wizualizacja organów w bazylice

Liturgia, która jest szczytem i źródłem życia Kościoła1 domaga się odpowiedniej przestrzeni i godnego niej zaplecza. Jednym z jej elementów jest muzyka, która jest jej integralną częścią2. Nie jest więc tylko dodatkiem i jak często potocznie nazywa się ją „oprawą” Mszy świętej ale jej ważnym komponentem.  Najczęstszą formą obecności muzyki w polskich kościołach jest śpiew wiernych. Należy jednak pamiętać, że to tylko jedna z form jej obecności. Modlitwą całego kościoła jest też słuchanie muzyki sakralnej. Przypomina o tym Papież Benedykt XVI przemawiając do włoskiego Stowarzyszenia im. Św. Cecylii: „Chciałbym podkreślić, że aktywny udział całego Ludu Bożego w liturgii nie polega tylko na mówieniu, ale też na słuchaniu, na przyjmowaniu zmysłami i duchem Słowa, a to dotyczy również muzyki liturgicznej”

Spoiwem dla śpiewu wiernych w kościele oraz wykonawstwa muzyki instrumentalnej są od wieków organy piszczałkowe. W "Konstytucji o liturgii świętej" możemy przeczytać: Brzmienie organów ceremoniom kościelnym dodaje majestatu, a umysły wiernych porywa do Boga i spraw niebieskich. W trosce o piękno liturgii podjęto też decyzję o budowie organów piszczałkowych w Bazylice Bożego Miłosierdzia.

Od kilku lat trwa zbiórka pieniędzy na ten cel. Planowany instrument został zaprojektowany do wnętrza bazyliki uwzględniając wszystkie jej parametry jak choćby:  symetria bryły, kubatura wnętrza, wymagająca akustyka, ambitus temperatury i wilgotności. Uwzględniony został też naturalny rytm życia bazyliki obfitujący w wydarzenia o różnym rozmiarze i charakterze.

Organy te w założeniu posiadać będą romantyczny charakter brzmienia. Prawa szafa (patrząc na chór) zawierać będzie kompletny, instrument w duchu francuskiego romantyzmu. Zawierać będzie głosy I, II i III man. oraz większość pedału. Szafa lewa zawierać będzie subtelne barwy orkiestrowe, głosy wysokociśnieniowe oraz dzwony rurowe.  Instrument ten jako pierwszy w Polsce będzie posiadał nowoczesną, hallotronową trakturę gry.

Wnętrze to ze względu na swą funkcję domaga się dużej palety subtelnych barw sprzyjających kontemplacji a także umożliwiających stworzenie w miarę komfortowych warunków do spowiedzi, która odbywa się równocześnie z liturgiami w tym sanktuarium. Instrument ten posiadać będzie jednak również potęgę i blask brzmienia niezbędny do napełnienia dźwiękiem bazyliki wypełnionej pięciotysięcznym tłumem wiernych podczas ważnych, czasem o charakterze międzynarodowym, uroczystości. Wyważona menzuracja i intonacja pozwolą na swobodne korzystanie ze wszystkich głosów instrumentu na co dzień. Rozmiar instrumentu dopasowany jest do kubatury wnętrza. Nie aspiruje on do wyścigu o największe czy też najbogatsze organy w Polsce. Dyspozycja pozwala na wykonawstwo literatury organowej wielu epok ale głównie ukierunkowana jest na użycie instrumentu w czasie liturgii. Pozwala stworzyć atmosferę i klimat charakteryzujący koloryt roku liturgicznego od kontemplacyjnego i pełnego skupienia Wielkiego Postu aż po radość Wielkanocy.

-------------------------------------------
[1] Konstytucja o liturgii Sacrosanctum concilium
[2] Instrukcja o muzyce w Świętej Liturgii  Musicam Sacram

Dyspozycja organów przedstawia się następująco:

Manuał I

Manuał II

Manuał III
(w szafie ekspr.)

Manuał IV
(w szafie ekspr.)

Pedał

Montre 16’
Bourdon 16’
Montre 8’
Viola di Gamba 8’
Flûte harm. 8’
Bourdon 8’
Octave 4’
Flûte 4’
Doublette 2’
Fourniture IV–V 22/3’
Cymbale IV 1’
Cornet V 8’
Bombarde 16’
Trompette 8’

Principal 8’
Salicional 8’
Bourdon 8’
Prestant 4’
Flûte à chem. 4’
Nazard 2 2/3’
Quarte de N. 2’
Tierce 1 3/5’
Larigot 1 1/3’
Piccolo 1’
Plein Jeu IV 1 1/3‘
Cromorne 8’

Quintaton 16’
Flûte harm. 8’
Cor de nuit 8’
Gambe 8’
Voix céleste 8’
Flûte octaviante 4’
Viole d’amour 4’
Nazar harm. 2 2/3’
Octavin 2’
Plein Jeu IV–V 2’
Basson 16’
Trompette harm. 8’
Hautbois 8’
Voix humaine 8’
Clairon 4’

Salicional 16’
Cor de chamois 8’
Flauto amabile 8’
Viole d’amour 8’
Eoline 8’
Unda maris  8’
Violine 4’
Flûte traver. 4’
Quinte Viola 2 2/3’
Gambette 2’
Cornet de Violes
Clarinette 8’
Carillon c-c2
Grand Flute 8’*
Grand Diapason 8’*
Solo Gamba 8’ *
Tuba Mirabilis 8’ *

Soubbasse 32’
Flûte 16’
Principal 16’
Contrebasse 16’
Soubbasse 16’
Quinte 10 2/3’
Flûte 8’
Violoncelle 8’
Bourdon 8’
Tierce 6 2/5’
Octave 4’
Bombarde 32’
Bombarde 16’
Trompette 8’
Clairon 4‘

* Głos wysokociśnieniowy

Pierwszy etap prac obejmie prawą szafę zawierającą głosy trzech manuałów i pedału. Drugi etap szafę lewą zawierającą piszczałki manuału IV. Wykonawcą tego instrumentu jest najlepsza obecnie polska firma ZYCH z Wołomina, która buduje te organy wg koncepcji dra Krzysztofa Michałka, organisty Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Planowany termin zakończenia prac to listopad 2018 roku.

Wszelkie prace uzależnione są od ofiar wiernych, które można wpłacać na konto Fundacji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia:

PEKAO S.A.
Konto PLN: 72 1240 4432 1111 0000 4737 4672
Konto USD: 83 1240 4432 1787 0000 4722 3983
Konto EURO: 43 1240 4432 1978 0000 4738 0732

SWIFT: PKOPPLPW

 Druk wpłaty

Za wszystkich ofiarodawców modlimy się codziennie, zwłaszcza w Godzinie Miłosierdzia o 15.00, a w każdy trzeci piątek miesiąca odprawiana jest Msza święta w ich intencji.

Dziękujemy za wszelkie ofiary na ten cel.

Dzięki Państwa ofiarności liturgia w tym wyjątkowym kościele będzie jeszcze piękniejsza ku chwale Trójjedynego Boga i pożytkowi wiernych.