Prośba o modlitwę |      

• więcej aktualności... • więcej zdjęć... • więcej filmów...

Światowe Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium mieści się najpierw w obiekcie klasztornym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, który powstał w 1891 roku jako fundacja księcia A. Lubomirskiego dla dziewcząt i kobiet potrzebujących głębokiej odnowy moralnej.
W okresie międzywojennym w tym klasztorze żyła i zmarła s. M. Faustyna Kowalska (1905-1938), przez którą Chrystus Pan przekazał Kościołowi i światu orędzie o Bożym miłosierdziu. Przybliża ono tajemnicę miłosierdzia Bożego, wzywa do zaufania Panu Bogu i postawy miłosierdzia wobec bliźnich, a także do głoszenia i wypraszania miłosierdzia Bożego dla świata m.in. przez praktykę nowych form kultu (obraz Jezusa Miłosiernego, święto Miłosierdzia, koronka do Miłosierdzia Bożego i godzina Miłosierdzia).

W 1943 roku krakowski spowiednik Siostry Faustyny o. J. Andrasz SI poświęcił pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego pędzla A. Hyły, ofiarowany jako wotum za ocalenie rodziny z wypadków wojennych, i zainicjował uroczyste nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego. Obraz szybko zasłynął łaskami, dlatego z roku na rok zwiększała się liczba pielgrzymów, którzy nawiedzali także grób zmarłej w opinii świętości Siostry Faustyny.

Bardzo dynamiczny rozwój kultu Miłosierdzia Bożego nastąpił po beatyfikacji Siostry Faustyny (18 kwietnia 1993) i jej kanonizacji (30 kwietnia 2000), a także dzięki pielgrzymkom Ojca Świętego Jana Pawła II do Łagiewnik (1997 i 2002). Spowodował on rozbudowę sanktuarium, m.in. wzniesienie nowego kościoła - bazyliki, którą 17 sierpnia 2002 roku konsekrował Piotr naszych czasów. W tym też miejscu Papież zawierzył cały świat Miłosierdziu Bożemu.

Rektorat Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach dekretem Metropolity Krakowskiego ks. kard. Franciszka Macharskiego w dniu 28 września 2002 roku zostało ustanowione Rektoratem. Rektorem (kustoszem) Rektoratu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia został mianowany ks. Infułat Jan Zając (obecnie biskup). Zastępcami Rektora Sanktuarium zostali mianowani z dniem 25 marca 2003 roku Ks. Prałat Marian Rapacz - Prezes Fundacji Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz Ks. dr Franciszek Ślusarczyk, dotychczasowy wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

Rektorat działa na podstawie osobnego statutu Kościoła Rektoralnego, zatwierdzonego przez Metropolitę Krakowskiego. Działalność Rektoratu obejmuje Bazylikę Bożego Miłosierdzia, nowe zabudowania oraz kaplicę klasztorną. Podczas swej pielgrzymki do Polski oraz konsekracji nowej świątyni w dniu 17 sierpnia 2002 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II troskę o duchowy i materialny kształt tego Sanktuarium powierzył Ks. Kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu i całej Archidiecezji Krakowskiej oraz Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Sanktuarium w Łagiewnikach jest światowym centrum kultu Miłosierdzia Bożego dla pielgrzymów z Polski i innych krajów świata. Do głównych zadań tego miejsca - w myśl Statutu - należy duszpasterstwo pielgrzymkowe, wyrażające się głoszeniem Słowa Bożego, sprawowaniem sakramentów świętych, w szczególności Eucharystii i Pokuty, a także umożliwianie zyskiwania odpustów i pielęgnowanie różnych form pobożności ludowej. Od wielu lat misję głoszenia Orędzia Bożego Miłosierdzia wypełniają Siostry Matki Bożej Miłosierdzia przez nieustanną modlitwę; przez słowo w formie prelekcji, wydawanie kwartalnika Orędzie Miłosierdzia, wydawnictwo Misericordia, prowadzenie korespondencji z czcicielami z różnych krajów świata, formację apostołów Bożego Miłosierdzia w Stowarzyszeniu Faustinum, oraz czyn - pomoc potrzebującym i prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Pomocą dla osób przeżywających swoje problemy służą specjalistyczne poradnie dotyczące: trzeźwości, życia rodzinnego i problemów religijno-moralnych. W Sanktuarium dla licznie przybywających pielgrzymów prowadzona jest stała formacja do praktykowania miłości miłosiernej. Do tej współpracy włącza się duże grono wolontariuszy, gotowych do podjęcia różnych form posługi oraz zespół kapłanów diecezjalnych i zakonnych, którzy pełnią całodzienną posługę miłosierdzia w konfesjonale.

W ramach Rektoratu działa Dom Duszpasterski z salą konferencyjną i zapleczem hotelowo-gastronomicznym oraz pasażem handlowym dla pielgrzymów nawiedzających Sanktuarium. Działalność Rektoratu nadal wspiera Fundacja Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, która kontynuuje rozpoczęte prace inwestycyjne, związane między innymi z wyposażeniem nowej świątyni oraz wykańczaniem kolejnych kaplic w dolnej części Bazyliki Miłosierdzia Bożego.

Wszystkie duszpasterskie działania Rektoratu, przy współpracy prawdziwych apostołów Jezusa Miłosiernego, mają służyć wielkiej tajemnicy Miłosierdzia Bożego, którego współczesny świat najbardziej potrzebuje.

Poradnia Miłosierdzia

Poradnia Miłosierdzia przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów:

- natury duchowej (np. trudności w wierze, rozeznanie powołania, trudności w modlitwie, wątpliwości sumienia i inne);
- natury psychologicznej (np. kryzysy emocjonalne, kryzysy rozwojowe, kryzysy związane z utratą dziecka, trudności w małżeństwie i rodzinie i inne);
- natury prawnej;
- związanych z nadużywaniem alkoholu i innymi uzależnieniami (doradztwo dla uzależnionych i ich rodzin);
- w zakresie doradztwa zawodowego.

Spotkania ze specjalistami mają charakter doraźny - nie ma możliwości stałej, długotrwałej współpracy.

Czytaj więcej...

Dom Duszpasterski

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Domu Duszpasterskiego.

Znajdujemy się na terenie Sanktuarium, w pobliżu drogi E77, obok autostrady A-4 i niedaleko historycznego centrum Krakowa.

Dla pielgrzymów przybywający do Łagiewnik, aby odwiedzić Bazylikę wzniesioną i konsekrowaną przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 2002 roku oraz Kaplicę z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami Św. Siostry Faustyny, przygotowaliśmy wygodne i komfortowe pokoje z dostępem do bezprzewodowego internetu.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej kawiarni i restauracji. 
Uczynimy wszystko, żeby pobyt u nas zachęcił Państwa do kolejnych odwiedzin Łagiewnik.

Czytaj więcej...

Ten serwis używa cookies

Dalsze korzystanie oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki „cookies”
w serwisie internetowym milosierdzie.pl

Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Dowiedz się więcej o "cookies"...